Płyta OSB

Płyta OSB

drewnopochodna płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich , w której jako spoiwo użyto żywic syntetycznych.

Płyta OSB

jest powszechnie wykorzystywana jako zamiennik sklejki i litych desek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego oraz jako poszycia ścian, podłóg i dachów. Wykonuje się też elementy kompozytowe, zastępujące belki drewniane. Element taki ma postać dwuteownika, którego środnik jest z płyty OSB, a półki z drewna klejonego.

OPIS:
Płyty OSB podlegają następującemu podziałowi:
OSB/1: Płyty ogólnego zastosowania, przeznaczone do użytkowania w warunkach suchych.
OSB/2: Płyty nośne, warunki suche.
OSB/3: Płyty nośne, warunki wilgotne.
OSB/4: Płyty o podwyższonej zdolności przenoszenia obciążeń, warunki wilgotne.


Parametry
Grubość 8 , 10 , 12 15, 18, 22, 25 mm.
Format
2500x1250 krawędzie proste
2500x675 krawędzie frezowane ( 12, 15, 18 , 22, 25 mm)