Płyty trudnopalne

Sklejki trudnopalne

Sklejka brzozowa, topolowa, olchowa lub sosnowa o podwyższonej klasie reakcji na ogień, nasączona impregnatem ognioochronnym. Sklejka ta jest produkowana na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej,

przeznaczona do użytkowania w warunkach zewnętrznych (wg PN-EN 636), spełniająca wymagania 3 klasy sklejenia wg PN-EN 314-2, jest szeroko stosowana w budownictwie, transporcie i w kolejnictwie. 

Oferta sklejki trudnopalnej :
- sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień Bfl - s1
- sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień B - s1, d0
- sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień C - s2 , d0