Płyta pilśniowa

porowate

podczas klejenia , płyty podawane są tylko podwyższonej temperaturze, otrzymany materiał jest porowaty i miękki. Płyty używane są głównie do izolacji akustycznych i cieplnych w miejscach nie narażonych na działanie wilgoci. Format płyt 2500x1200 , grubości od 7 – 19 mm.

twarde

podczas klejenia poddane są obróbce termicznej pod ciśnieniem. Format płyt 2750x1220 , grubości 2,5 mm , 3,2 mm , 4 mm , 5 mm , 6,4 mm.

OPIS:

Płyta pilśniowa – wyrób z drewna w postaci płyty wykonanej z rozwłóknienia tkanki drzewnej przez spilśnienie jej
i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i normalnym lub zwiększonym ciśnieniu.
Naturalne właściwości adhezyjne zwiększa się przez dodanie kleju syntetycznego.
Włókna ułożone są różnokierunkowo co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo -
wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń.